45 Ko
kiyosubashi bridge
Page 1
68 Ko
komagatabashi bridge et azumabashi bridge
  tsukuda ohashi bridge et chuo ohashi bridge  57 Ko

tsukuda ohashi bridge et chuo ohashi bridge